«Forces antifranquistes per un barri: el cas del Bon Pastor (Barcelona)»