«Els estudis sobre el moviment veïnal: un repte encara per a la historiografia»