«El moviment associatiu veïnal, vint anys de reivindicacions»