«Del Moviment ciutadà i de la democràcia local: Moviments socials i democràcia local»